Filosofisen praktiikan verkosto (FIVE) ry

Filosofisen praktiikan verkosto edistää ja kehittää ammattitaitoista filosofisen praktiikan toimintaa ja tuntemusta Suomessa. Yhdistys on perustettu vuonna 2016.

Filosofisen praktiikan juuret ovat antiikin Kreikassa. Alkulähteillään filosofia liittyi läheisesti inhimilliseen kokemukseen, itsensä tuntemista pidettiin oleellisena tavoitteena. Moderni filosofinen praktiikka syntyi 1980-luvun alkupuolella Saksassa, josta se on levinnyt moniin maihin. Filosofinen praktiikka nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Tausta-ajatuksena on ihminen viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona. Filosofista praktiikkaa määrittää keskeisesti filosofian harjoittamisen omakohtaisuus. Filosofisen praktiikan tavallisimpia muotoja ovat filosofin vastaanotto, filosofiaa lapsille, sokraattinen dialogi ja erilaiset filosofia-aiheiset keskustelutilaisuudet filocafét sekä työpajat niin kouluissa kuin työpaikoilla.

FIVE RY järjestää työpajan Sokraattinen dialogi – Ikävystyminen