Filosofisen praktiikan verkosto ry

Filosofisen praktiikan juuret ovat antiikin Kreikassa. Alkulähteillään filosofia liittyi läheisesti inhimilliseen kokemukseen, itsensä tuntemista pidettiin oleellisena tavoitteena. Moderni filosofinen praktiikka syntyi 1980-luvun alkupuolella Saksassa, josta se on levinnyt moniin maihin. Filosofinen praktiikka nojaa ymmärrykseen keskustelun merkityksestä itsetuntemuksen ja hyvän elämän edistäjänä. Tausta-ajatuksena on ihminen viisautta, totuutta ja merkitystä etsivänä olentona. Toiminnan keskiössä on filosofian harjoittamisen omakohtaisuus. Filosofisen praktiikan tavallisimpia muotoja ovat filosofin vastaanotto, filosofiaa lapsille, sokraattinen dialogi ja erilaiset filosofia-aiheiset keskustelutilaisuudet filocafét sekä työpajat niin kouluissa kuin työpaikoilla.  

Peter Lundqvist ja Aliisa Nummela Filosofisen praktiikan verkostosta kutsuvat sinut kanssaan kuoleman filosofiseen pohdintaan osana Teesalonki Post mortemia.