Kristiina Huotari

“Täyttäessäni 50 vuotta havaitsin ensimmäistä kertaa, että elämää on todennäköisesti enemmän takana kuin edessä päin. Haikeus elämän katoavaisuudesta on herättänyt suuren kiitollisuuden mahdollisuudesta olla elossa ja tutkia tätä ihmeellistä maailmaa yhdessä muiden kanssa. Taide on aina ollut minulle erityisesti yhdessä tekemistä, tutkimista ja yhteisön -pienen tai suuren- rakentamista. Pakahduttavan taidekokemuksen ei välttämättä tarvitse olla teknisesti täydellinen tai muuten suurisuuntainen. Koskettavaa ja merkittävää taidetta on mahdollista tehdä myös hyvin arkisin eväin. Vaikka taidot olisivat vähäiset, suuri herkkyys ja läsnäolo luovat tilan sykähdyttäville ja omaa ajattelua muuttaville taidekokemuksille”

Huotari on Ars Moriendia järjestävää työryhmän jäsen yhdessä Lauri Jäntin, Helena Vartiaisen ja Marko Tannisen kanssa. Lisäksi Huotari järjestää festivaalilla Kun tuuli käy hänen ylitsensä -taidetyöpajan.