Story Sharing Universum

Story Sharing Universum haluaa edistää toimintaa jossa ihmiset eri puolilta maailmaa ja eri taustoista ja lähtökohdista tasavertaisesti voivat tavata ja jakaa omia tarinoitaan. Tavoitteena on ennakkoluulojen, pelon ja eriarvoisuuden hälventäminen ja suvaitsevuuden ja tasa-arvon edistäminen.

Monikulttuurinen ja -alainen Story Sharing Universumin työryhmä koostuu tällä hetkellä 22 jäsenestä 14 eri maasta. Projektin luojat ja tuottajat ovat helsinkiläisen Universum-teatteriyhteisön jäseniä. Työryhmä on vuodesta 2016 järjestäneet yli 40 Story Sharing kahvilaa eri puolille Suomea monelle tuhannelle ihmisille. Projekti on saanut laajaa tunnustusta sekä taiteellisena konseptina että kommunikaatio välineenä.

Ars Moriendi -festivaalilla Story Sharing Universum järjestää tapahtuman Story Sharing Cafe – tarinoita kuolemasta

The Story Sharing Universum project aims to promote actions where people from all over the world, with diverse backgrounds and realities can meet and share life stories on equal basis. The goal is to reduce prejudices, fear and racism and to promote equality and tolerance  through the art of stories.

The multicultural and multiprofessional Story Sharing Universum group has at present 22 members from 14 nationalities. The project has organized more than 40  Story Sharing Cafes and creative story workshops around Finland for almost 3000  participants in 2016 -18. During this time, the project has attracted attention and appreciation both as an artistic concept and as an integration and communication tool. The project is created and produced by artists and staff of the Theatre House Universum in Helsinki.