Noora Kotilainen

Noora Kotilainen (VTT) tutkijatohtori, on sotaan, kriiseihin, väkivaltaan ja mediaan erikoistunut poliittisen historian tutkija. Tällä hetkellä hän työskentelee Maanpuolustuskorkeakoulussa Suomen Akatemian HYTE -hankkeessa

Kotilainen osallistuu  Kriisivalmius ja kuolemanvaaran kohtaaminen -paneelikeskusteluun