Ti 19.11.2019 – klo 17.3020.30 – Kirkkohallitus / Mikael -sali – Eteläranta 8

Minkälaisia eksistentiaalisia, henkisiä ja / tai hengellisiä tarpeita kuolevilla on? Miten näitä tarpeita voidaan kuulla kuolevan hoidossa ja miten niihin voidaan vastata?  Miten luodaan turvallinen tila, jossa on mahdollista pohtia eksistentiaalisia kysymyksiä ja ilmaista niihin liittyviä tarpeita? Voiko taiteella ja taiteen menetelmillä vastata näihin tarpeisiin? Miten ja minkälainen taide voi toimia saattohoidon tukena ja muotona? Entä mikä on kosketuksen ja läsnäolon rooli vuorovaikutuksen kielenä tämän kaiken keskellä? Muun muassa näitä kysymyksiä haluamme kanssasi pohtia Kuoleman kanssa -keskustelutilaisuudessa. 

Kysymysten kautta haluamme pohtia, minkälaisia taitoja ja valmiuksia kuolevan kohtaaminen vaatii.  Haluamme myös kartoittaa, minkälaista tukea, koulutusta ja muita resursseja tarvitaan, jotta kuolevan hoito ja hoitokulttuuri erilaisissa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yksiköissä voisi muuntua erilaisia eksistentiaalisia pohdintoja nykyistä paremmin tukevaksi? Lisäksi haluamme pohtia, mikä on taiteen paikka ja taiteilijan rooli tässä kaikessa. Emme kuitenkaan halua jäädä tapahtumassa vain kartoituksen ja keskustelun tasolle. Päin vastoin haluamme törmäyttää hoitokentän toimijat taiteen kentän toimijoiden kanssa jatehdä keskustelun ohessa tilaa myös verkostoitumiselle sekä konkreettisten ideoiden, aloitteiden ja projektihorisonttien syntymisille ja kehkeytyksille.

Keskustelutilaisuus toteutetaan pääosin fasilitoituna ryhmäkeskusteluna, jonka lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveysministeriön luomat uudet saattohoidon laatukriteerit sekä EduPal -hanke. Tapahtuman aluksi kuulemme kolme teemaan johdattelevaa asiantuntija-alustusta (~ 45min) sekä saattohoitajan (Petra Auramo) ja yhteisötaiteilijan (Elli Isokoski) näkökulmat (~15 min). Tämän jälkeen jalkaudumme pienryhmiin perkaamaan yllämainittuja kysymyksiä sekä ideoimaan yhdessä niiden pohjalta (~ 1½ h). Fasilitoidun pienryhmäprosessin jälkeen kokoamme lopuksi yhteen syntyneet ideat ja liikumme kohti toteuttamishorisontteja (~ ½ h).   

TILAISUUS ON SUUNNATTU HOITO- JA TAIDE- JA TUTKIMUSKENTÄN TOIMIJOILLE SEKÄ KAIKILLE MUILLE HOITOKULTTUURIN KEHITTÄMISESTÄ KIINNOSTUNEILLE.

Asiantuntija-alustajat ja aiheet:

Heli Mikkonen:  Kuolema osana elämää – hyvän hoidon laatukriteerit ja palliatiivisen hoidon koulutuksen kehittäminen

Virpi Sipola: Eksistentiaalisen tuen merkitys elämän päättymisen kohtaamisessa –  henkiset ja hengelliset kysymykset osana tukea

Taina Kinnunen:  Kosketus kuolemaan saattamisessa

Kuoleman kanssa – keskustelutilaisuuden koollekutsujana ja fasilitoijana toimii Lauri Jäntti Ars Moriendi -Työryhmästä. Tapahtuma toteutetaan yhteistyössä Kirkkohallituksen kanssa.