Pe 15.11.2019 – klo 1922 – Tuomiokirkon KryptaKirkkokatu 18

KUVIA KUOLEMANTANSSEISTA

Kuolemantanssit on improvisaatioon perustuva kuoleman-kysymisen tila, jossa  hyödynnetään huomion nyt-hetkeen ja läsnäoloon kohdistavia rituaalisia rakenteita. Kuolemantanssit ammentaa nimensä länsimaisen freskoperinteen kuolemantanssi (dance macabre) -teemasta, jossa luurangoksi kuvattu kuolema tanssittaa erilaisia ihmisiä tasa-arvoisesti kohti kuolemaa riippumatta heidän taustoistaan, edustamasta yhteiskuntaluokasta tai sosiaalisesta statuksestaan. Tasa-arvoisuus ja moninaisuus kuoleman kohtaamisen ja kysymisen tavoissa on myös tämän tapahtuman lähtökohta. Kuolemantanssit kannustavat viipyilemään, uppoutumaan, tutkiskelemaan, kuulostelemaan, ihmettelemään, kokeilemaan, toisin-olemaan, hiljentymään, riehaantumaan, vakavoitumaan ja leikittelemään.

Tanssit alkavat yhteiseen tilaan saapumisella, asettumisella ja kokoontumisella. Kokoontumista  seuraa kehoa energisoiva sekä ympäröivään tilaan ja nyt-hetkeen suuntaava yksinkertainen lämmittely (n. 20min).  Lämmittelyssä virittäydytään kuoleman kysymisen ja viipyilemisen asenteeseen sekä harjoitellaan kontrollista irtipäästämistä ja arkisten ajatusten hiljentämistä tai siirtämistä taustalle.  Lämmittely sisältää myös kehollisen mielikuvaharjoituksen, jossa maadutaan, lahotaan tai muulla tavalla ’kuollaan’ osaksi ei-elollista ympäristöä. Harjoitus on yhteinen, mutta jokainen osallistuja toteuttaa oman ‘kuolemansa’  omalla tavallaan antaen oman elämänsä ottaa osaa ja vaikuttaa kokemukseen. Lämmittelyssä kysymme: Mitä keholle ja kokemukselle kehostamme tapahtuu mielikuvaan perustuvassa matkassa kohti omaa kuolemaa. Miltä se tuntuu? Minkälaisia mielikuvia, tunnelmia ja muistumia kuolema ja kuoleva ruumiimme meissä herättää esiin? Alkulämmittelyn ohjaa tanssitaiteilija -pedagogi Nella Turkki.

Yhteisen alkulämmittelyn kautta siirrytään yhtä kokemusta rikkaampana vapaan  improvisaation vaiheeseen, eli aloitamme varsinaiset kuolemantanssit. Vapaan improvisaation aikana tilassa oleminen ja ilmaisu sekä vuorovaikutus ympäristön, elollisten ja ei-elollisten elementtien ja osallistujien kesken tuntee vain kaksi sääntöä: (1.) keskinäisen kunnioituksen kaikkia ja kaikkea osallistuvaa kohtaan sekä (2.) pidättäytymisen arkisesta puheesta. Nimestään huolimatta erilaiset kuolemantanssit eivät välttämättä muistuta mitään sellaista, mitä tanssi-sanasta kenellekään tulee mieleen. Kuolemantanssit on jokaisen osallistujan henkilökohtainen matka, mutta se voi kuitenkin sisältää erilaisia risteymiä ja kanssakulkuja muiden kanssa. Vapaan improvisaation vaihe kestää n. kaksi tuntia ja sitä seuraa lyhyt siirtymävaihe, joka pitää sisällään mahdollisuuden oman kokemuksen reflektointiin hiljaisuudessa. Siirtymävaihe johtaa loppukokoontumiseen, jonka jälkeen kuolemantanssit loppuu ja elämä jatkuu. Tapahtuma ei pidä sisällään kokemuksen yhteistä purkamista sanojen tai keskustelun muodossa. 

Kuolemantanssit tapahtuvat Tuomiokirkon Kryptassa tapahtumaa varten vasten  suunnitellussa musiikillisessa äänimaisemassa. Musiikista vastaa moniosaava muusikkoryhmä Aino Juutilainen ja Olli Moilasen johdolla. Muut muusikot ovat Satu-Maija Aalto, Natalia Castrillón ja Libero Mureddu. Kokoonpanon luoma musiikki on suurimmaksi osaksi improvisoitua, mutta se sisältää myös  fragmentteja tunnistettavista, kuoleman teemaa peilaavista sävellyksistä. Musiikki liikkuu rauhaisista sooloesityksistä railakkaaseen yhteiseen iloitteluun. Musiikin ohessa tapahtuman maisemointi sisältää lisäksi runotaiteilija Ainokaisa Huuskon suunnitteleman ja toteuttaman, kolmesta lyhyestä osiosta koostuvan lavarunousperformanssin. Huuskon ääneen lausumat kuoleman runot luovat eripuolille Kryptaa paikallisia tiloja, joihin tuleminen ja niissä viipyminen luo mahdollisuuksia pintoja toisenlaiselle vaikuttumisille sekä ja peilaavan pinnan kuolevaisuuden kätketyille aiheille ja tunteille. 

Kuolemantansseihin osallistuessa on suositeltavaa sitoutua paikallaoloon koko tapahtuman ajallisen kaaren ajaksi.  Tarvittaessa tanssin tilasta voi kuitenkin poistua ja siihen palata kunhan muistaa tilassa ollessaan noudattaa sen sääntöjä. Tansseihin osallistutaan oman kehollisten ja henkisten varojen mukaan eikä aikaisempaa kokemusta tanssista tai kuolemasta tarvita.

Työryhmä: 

Konsepti ja koollekutsu: Lauri Jäntti
Tanssiin lämmittely: Nella Turkki, Ken Mai
Runoperformanssi: Ainokaisa Huusko
Musiikki: Aino Juutilainen, Satu-Maija Aalto, Natalia Castrillón, Olli Moilanen & Libero Mureddu