Fredag, 25.11, kl. 18.00 Aurelia, Auragatan 18

En musikfylld föreställning om musikens kraft vid en sjukhusavdelning, föreställningen baserar sig på Anna Brummers erfarenheter som sjukhusmusiker inom den palliativa vården. Ordnas i samarbete med Åbo Svenska Pensionärsklubb.

Fritt inträde.

sjukhusmusiker: Anna Brummer
skådespelare: Helena Ryti
regi: Jaana Taskinen

Musiken bär då livet är skört 

VID LIVETS GRÄNS – en livsbejakande föreställning om möten, bemötande 
och musikens kraft vid en sjukhusavdelning

Anna Brummer har i sju års tid fungerat som frilansande sjukhusmusiker vid Storkärrs sjukhus och 
vid Terhohemmet i Helsingfors. Hon utgår från sitt eget perspektiv som sjukhusmusiker då hon i 
föreställningen behandlar tematiken kring sjukdom och åldrande. Föreställningen grundar sig på 
hennes erfarenheter och möten med patienter och både ställer och ger en del svar på frågan: Vad 
behöver sist och slutligen en mänska?

Föreställningen som innehåller många musiknummer har regisserats av Jaana Taskinen. Anna 
Brummer spelar rollen som sjukhusmusiker och skådespelare Helena Ryti spelar de övriga rollerna.

Publikrespons efter premiären i mars 2019:
”Tack för att ni förmår göra våra tankar och erfarenheter synliga”
”Tack för en djupt berörande upplevelse, tack för tårar som renar”
”Tack för underbar humor och glädje – och högst angeläget tema”