Kuolema kuuluu kaikille ja koskettaa jokaista.

Me synnymme ja me kuolemme. Kuolema on ihmiselämän perustavin tosiasia ja tietoisuus siitä vyöryy ylitsemme erilaisissa kriisi- ja taitekohdissa, kuten esimerkiksi läheisen ihmisen kuollessa. Kuolemasta on kysymys myös ihmis- ja eliökuntaa koskettavissa suurissa kohtalonkysymyksissä: maailman rajallisuudessa, ilmastonmuutoksessa, ekosysteemien kestokyvyssä ja lajien sukupuuttoaallossa. Samalla kuolema on suurin ja kiehtovin maailman mysteereistä ja kaikkien kulttuuriperinteiden ytimessä. Se on radikaali raja tämän, tutun ja tiedetyn sekä jonkin täysin toisen ja tavoittamattoman välillä. Kuolema on salaisuus, loputtoman ihmettelyn ja luovuuden lähde. Omakohtaisen kysymisen kohteena kuolema haastaa arkisen ajattelun, kulttuurin ohjaamat käsitykset ja asioiden itsestäänselvyyden. Kysyessämme kuolemaa kuljettaa se meidät ajattelumme keskipisteeseen kysyen keitä olemme, mihin olemme kiinnittyneitä ja mikä on asioiden merkitys

Ars Moriendi haluaa luoda tiloja ja mahdollisuuksia kuoleman pohdiskeluun. 

Suhteemme kuolemaan on voimakkaasti virallisten käytänteiden sekä erilaisten kiteytyneiden kulttuuristen toimintamallien, diskurssien ja rituaalien ohjaamaa ja rajoittamaa. Kuolema paikantuu vahvasti muusta erilleen asetettuihin paikkoihin ja aikoihin kuten sairaaloihin, hautausmaille tai pyhäinpäivään. Vastuu kuolemaan liittyvistä kollektiivisista toimenpiteistä ja rituaaleista puolestaan asettuu usein ammattilaisille, kuten lääkäreille, hoitajille ja papeille. Institutionaalisten toimijoiden ja ja julkisten käytänteiden ulkopuolella kuoleman omakohtaisen merkityksen pohtiminen tapahtuu pääosin yksityisen piirissä. Kuoleman käsittelyyn uppoudutaan esimerkiksi elokuvien ja kirjallisuuden kautta. Arjen elämismaailmoista ja jokapäiväisistä keskusteluista kuolema kuitenkin usein loistaa poissaolollaan. Kuolema ei niinkään ole aiheena tabu, mutta keskustelu siitä on usein työlästä. Oman ja toisen ihmisen kuolevaisuuden kohtaaminen on ihmiselämän vaikeimpia tehtäviä. Kuolema kuuluu kaikille ja koskettaa jokaista, mutta vaatii aiheena usein erityistä puheeksi ottamista.

Ars Moriendi on taidetta, kuolemantutkimusta, esitystapahtumia, keskusteluja ja ihmisiä yhteentuova alusta ja verkosto, jonka teemana on kuolema.

Vuonna 2020 Ars Moriendi -festivaalisisältöjä toteutetaan Helsingissä ja Turussa