Ti 12.11.2019 – klo 16.0017.30 – Kannelmäen palvelutalo – Urkupillintie 4

Kuolema koskettaa meitä kaikkia. Kuolema on osa elämää, mutta silti siitä puhuminen on iso tabu. Kuolemaan liittyy monia erilaisia teemoja ja tasoja ja se herättää meissä hyvinkin erilaisia ajatuksia ja tunteita. Kuolemaa voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Tarinat opettavat ja auttavat meitä ymmärtämään itseä ja toisia, muistelu auttaa meitä käymään läpi elettyä elämää ja tuo uskoa ja toivoa. Kuolemasta puhuminen auttaa meitä myös arvostamaan elämää. Se, että kuulee toisten kokemuksista ja ajatuksista, toimii myös vertaistukena. Kuolema voi pelottaa. Pelottavat asiat sysätään usein pois mielestä. Sanallistamalla kuoleman voimme myös helpottaa omia pelkojamme. Kuolemaan liittyvien asioiden pohtiminen voi siis olla myös hyvin vapauttava kokemus.

Kuoleman kuvia -projektissa on syksyn 2019 aikana kerätty ajatuksia ja tarinoita kuolemasta Kannelmäen palvelutalon asukkailta ja henkilökunnalta sekä laajemmin Kaarelan alueen eri-ikäisiltä asukkailta. Kaikista kerrotuista ja kuulluista tarinoista rakentuu Kuoleman kuvia -kokonaisuus, joka esitetään kaikille avoimessa ja ilmaisessa tapahtumassa Kannelmäen palvelutalossa. Esityksen jälkeen on mahdollista jäädä keskustelemaan sen herättämistä tunteista.

Kuoleman kuvia -tapahtuma järjestetään Kannelmäen Palvelutalossa ja projektia koordinoi palvelukeskuksen vastaava ohjaaja Katja Lauronen

KAnnelmäen Palvelutalon perustehtävä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Tehtävää ohjaavina arvoina ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja osallistuminen sekä yrittäjämielisyys.